Kidblog: plataforma senzilla per a blocs d’aula

KidBlog és una plataforma de creació de blocs molt  senzilla que ofereix una sèrie de funcionalitats específiques que fan ideal per crear blocs educatius. Tant podem crear un blog global anomenat Class (clase) com també crear un blog individual per a cadascun dels nostres alumnes amb l’avantatge de preservar la seva seguretat donat que és el professor qui dóna d’alta als alumnes i per tant és ideal per ser utilitzat amb menors.

El sistema és un wordpress adaptat i molt simple que fa que els alumnes se centrin amb els continguts i no es distreguin amb funcionalitats complicades.

Per a publicar i editar articles disposem d’una editor WYSYWYG que ens  permet inserir imatges i d’altres arxius com ara audio, video i documents de text  (max. 10 Megas).

Per què un bloc d’aula?

  • El bloc és una eina excel·lent per motivar-los  per aprendre coses noves i diferents.
  • És un espai per mantenir vincles de relació entre el tutor/a i l’alumnat
  • Apropa les famílies al centre educatiu
  • Com a diari de classe on deixar constància de les activitats realitzades a classe
  • Com a diari de pràctiques o de la realització d’un projecte de l’alumne la realització del qual s’estén en un període de temps.
  • Com a revista digital de l’aula, per publicar articles, informació d’esdeveniments
  • Permet als alumnes expressar la seva creativitat

Cal tenir present que abans de treballar amb els blocs els alumnes han d’estar familiaritzar amb diferents eines emprades en un bloc i alhora treballar amb ells sobre quins aspectes a tenir en compte a l’hora d’escriure un article.

Més informació referent al tema:

Un exemple de KidBlog:
Carlos i la seva classe
Un tutorial

Anuncis